کسب رتبه ی 3 دکتری تخصصی رشته ی شیمی، گرایش شیمی معدنی را به دانشجوی عزیز زهرا جلیلی تبریک می گوییم .

 

 

موفقیت شما دانشجوی گرامی موجب خرسندی دانشکده ی علوم پایه می باشد. ضمنا از استادان گرامی گروه شیمی  به پاس این موفقیت تشکر ویژه ای داریم .