انتصاب دکتر اسکندر رستگار پویانی، دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی را به سمت “سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی”تبریک می گوییم.

 

همچنین از خداوند متعال  آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان  را خواستاریم .