برای اطلاع از جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید…

 

این کارگاه در آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری دانشکده در تاریخ 97/07/26 ساعت 8 صبح تا 12 زیر نظر خانم دکتر حجار برگزار می شود.

·دانشجویان علاقمند این کارگاه با ارائه گواهی همراه است. ضمنا روپوش سفید یادتان نرود.