دانشجویان فیزیک ورودی 97 در جلسه ی با استادان محترم گروه فیزیک به گفتگو نشستند.

در این جلسه مدیر گروه  محترم دکتر رهنما نکات مهم و کلیدی برای موفقیت را بیان نمودند و استادان گرامی ضمن معرفی خود از رشته و گرایش و زمینه های تحقیقاتی خود  صحبت کردند.

 

 

ریاست محترم دانشکده، دکتر علوی ضمن معرفی گرایش ذرات بنیادی و همکاران خود در این زمینه، نکات آموزشی را برای دانشجویان یاد آور شدند. همچنین در فضای صمیمی آن ها را به فعالیت در  زمینه های مورد علاقه خود  و تلاش برای  رسیدن به هدف هایشان راهنمایی کردند.