این همایش در روز پنج شنبه 15 آذر ماه در سالن همایش دکتر علوی در دانشکده ریاضی برگزار شد.

 

سخنران ها از دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، دانشگاه سمنان و دانشگاه نیشابور به همراه دانشگاه حکیم سبزواری به ارائه ی مطالب پژوهشی خود در زمینه های نظریه ریسمان، فیزیک ذرات بنیادی، گرانش تعمیم یافته و فیزیک سیاه چاله ها پرداختند.

سخنران ها از اساتید گرامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های نام برده بودند.

و در پایان استادان محترم و دانشجویان در یک دورهمی دوستانه پیرامون فعالیت های مشترک پژوهشی میان دانشگاه ها، که از اهداف اصلی کارگاه بود، به بحث و گفت و گو پرداختند.