سخنرانی علمی در روز سه شنبه 18 دی ماه در اتاق جلسات دانشکده در حضوص سلول درمانی توسط جناب آقای دکتر مسروری و با حضور اعضای هیات علمی زیست شناسی و دانشجویان برگزار شد.

cell  Therapy  یا سلول درمانی یکی از متدهای جدید درمانی است که در آن از سلول های فرد بیمار و یا سلول های فرد دیگر استفاده شده و درمان دائمی برای بک نقصان مادر زاد و یا فیزیولوژیک می باشد.

در این سخنرانی در مورد جدیدترین روش های سلول درمانی و به ویژه نقش آن در بیماری سرطان پرداخته شد.