ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند است قبل از مراجعه ی به دانشگاه به نکات زیر توجه نمایید:

 

ثبت نام حضوری، تحویل مدارک ثبت نامی و شروع کلاسها در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷ در  اداره ی آموزش دانشکده علوم پایه انجام خواهد شد.

 

شماره های تماس با اداره ی آموزش دانشکده ی علوم پایه

۰۵۱۴۴۰۱۳۰۴۳ 

۰۵۱۴۴۰۱۳۰۴۴

توجه!!!

قبل از تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷  از مراجعه‌ی به دانشگاه و یا تماس با سایر حوزه های دانشگاه قویا خودداری نمایید.