مقاله دکتر رضا قرائی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری  و حمیدرضا یزدی به عنوان مقاله برتربیست و پنجمین کنفرانس هسته‌ای ایران شناخته و موفق به کسب جایزه استاد شهید دکتر شهریاری شد.