در کلاس روزگار

درسهای گونه گونه هست

درس دست یافتن به آب و نان!

درس زیستن کنار این و آن

درس مهر

درس قهر

درس آشنا شدن

درس با سرشک غم ز هم جدا شدن

در کنار این معلمان و درس ها

یک معلم بزگتر نیز

در تمام لحظه ها،تمام عمر

در کلاس هست و در کلاس نیست

نام اوست: مرگ

و آنچه را که درس می دهد

زندگی است…

هفته ی آموزش و بزرگداشت مقام استاد را خدمت همکاران گرامی دانشکده تبریک می گوییم و سلامتی و موفقیت روز افزون برایشان آرزومندیم.