اسامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ که فاقد مجوز ترم شش می باشند ولی انتخاب واحد برای دانشجویان انجام گرفته است به شرح ذیل می باشد. دانشجویان نامبرده لازم است قسمت  پرتال دانشجویی  ، درخواست های آموزشی  ، (تمدید سنوات ترم شش ) را تکمیل نموده و سایر مراحل تا اخذ مجوز از کارشناس پذیرش و ثبت نام را دریافت کنند، در صورت عدم کسب مجوز هرگونه عواقب احتمالی برعهده دانشجو خواهد بود.

نام دانشجو

فولادی احسان
حسینیان احسان
برادران یزدی مبینا
رحمانی احمداباد مهدی
صامعی حسین
بهزاد نسب علی
موسوی شیلگانی سیده مهسا
اسعدی جعفراباد سارا
عرفان زهره
مدبری نیلوفر
غلامی راد مسعود
سلیمانی نعیمه
جراحی فرزانه
قوی سمانه
نوری کلاته منار طیبه
مخبری زهرا
کیخسروی فاطمه
کاسب کاردان فاطمه
رشیدی پور علی
داستانی فاروجی فاطمه
رحیمی علی
محبت سارا
خدایی علی
پوریوسف مریم
مسروری مرضیه
اسدالهی نژاد مقدم محدثه
طبسی سیدحسین
قربانی محمدتقی
اشفته محسن
جعفرزاده قهدریجانی احسان
خانبازی علی
کوثر سارا
باقرنیا شایان
ظهوری مقدم مهدی
رجبی محمد
کلاته مصطفی
اسماعیلی مقدم راضیه
اکبری زارع حسین
قاسمی بنهنگی سیدجواد
اسدی رکابدارکلایی جابر
قدیمی حجت اله
انداده نسرین
رجایی زاده محمد
دولت ابادی مقدم مهدی
ارغوان محمد
لطف ابادی معصومه
حسن شاهی مغیث ابادی محمدحسین
نیکی حسین
گل نرگس امیرحسین
دهقان قلعه شیری مجتبی
مرادی زهرا
حسینی بی بی الهام
زارعی نرگس
عطار امیر
صادقی فاطمه
عالمیان پور حسین
ره انجام فتانه
بروغنی حمید
حسن پور غلام رضا
مناقبی سیدمحمود
حسینی محمدعلی
مقدم جعفراباد مهناز
حاجی پور مهری
امامیان سیدعلی
کلالی سیدحمید
دیوانه دری هادی
فتح ابادی جوین موسی الرضا
قدوسی میثم
فهیمی علی آباد مهدی
رمضانی مقدم مصطفی
عمژیک مهیار
شریعت مرتضی
توجگی تکتم
فلاحی سریش طاهره
خدادادی فرشته
بلوکی مجتبی
قربان زاده فهیمه
بیارجمندی مژده
عباس زاده فتح ابادی سیدعلی
صمدی زهرا
کسمتی شادی
حسینی سپیده سادات
میری راضیه
فصیحی خدیجه
کاظم زاده اسبفروشانی حمید
اسکندری طلاتپه حسن
مرادی حقیقی مروارید
ضعیفی شادی
عیدانی مرتضی
شکوهی امنه
حسین ابادی زهرا
حیدری خادم حسین
رباطی یدالله
مرعشی سیدعلی