∗ دانشجویان گرامی ∗                      

“ترم تابستان در دانشکده علوم پایه برگزار می شود.”

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05144013390 تماس بگیرید.
و در صورت مراجعه حضوری با  آموزش دانشکده آقای شیعی هماهنگ نمایند .

گروه شیمی:

چنانچه دانشجویی واحد درسی را ترم های گذشته انتخاب اما موفق به گذراندن درس نشده است.( حذف تک درس شامل این مورد نمی شود) می تواند در تابستان این درس را انتخاب نماید.
♦دانشجویان فارغ التحصیل: دروس اختیاری و تخصصی ارائه می گردد و مجاز به انتخاب واحد تاسقف 8 واحد درسی می باشند.
♦سایر دانشجویان مجازند 6 واحد درسی انتخاب نمایند.
دانشجویان گرامی درصورت مراجعه حضوری به خانم بنی هاشمی و یا با شماره تلفن 05144013151 تماس حاصل نمایند.

گروه زیست شناسی:

دانشجویان برای اطلاع از جزئیات ترم تابستان به کانال زیست شناسی Bio_HSU_BSc ( در تلگرام و سروش ) مراجعه نمایند.

گروه فیزیک:

چنانچه دانشجویی واحد درسی را ترم های گذشته انتخاب اما موفق به گذراندن درس نشده است و دانشجویان که حذف تک درس کردند به شرط داشتن گواهی از استاد مربوطه مبنی بر شرکت در کلاس ها ، می توانند در تابستان این درس را انتخاب نماید.
•دانشجویان فارغ التحصیل: دروس اختیاری و تخصصی ارائه می گردد و مجاز به انتخاب واحد تاسقف 8 واحد درسی می باشند.
•سایر دانشجویان مجازند 6 واحد درسی انتخاب نمایند.
دانشجویان گرامی درصورت مراجعه حضوری تا تاریخ 98/04/26 به خانم عبادی و یا با شماره تلفن 05144013017 تماس حاصل نمایند.

ازتاریخ 26 تیر به بعد به آموزش دانشکده آقای شیعی مراجعه نمایند.