″تنها او باقی است″

         همکار گرامی جناب آقای دکتر طزری
باکمال تأسف و تألم درگذشت پدر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواهانیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.