به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده می رساند جهت رفاه حال این دانشجویان و باتوجه به شرایط حاضر، کلیه دفاع های دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا تاریخ 30 مهر ماه تمدید گردید.