اطلاعیه ها

دانشجویان نیازمند به خوابگاه در تعطیلات تابستان

 مقررگردیده برای دانشجویانی که  لازم است جهت انجام مطالعات پایان نامه خود  در تابستان در دانشگاه حضور داشته باشند ، از خوابگاه غیر دولتی بیرون ...

ترم تابستان

                     ∗ دانشجویان گرامی ∗                       "ترم تابستان در دانشکده علوم ...

تعطیلی خوابگاه های دانشجویی

تعطیلی خوابگاه های دانشجویی

                                                                                                                                 فاطمه صادقی فر                                                                                                                  معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی  

برنامه زمانی مصاحبه دکتری 1398

زمان مصاحبه دکتری برای متقاضیان دکتری فیزیک : در دو روز 19 و 26 خرداد ماه ساعت ده صبح زمان مصاحبه دکتری برای متقاضیان دکتری شیمی ...

برای دومین سال متوالی: انتخاب دکتر اکبر زاده به عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور

دکتر حامد اکبرزاده در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۹۸ قرار گرفت.  فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست ...