آخرین اخبار

دفاع دانشجویان دکتری فیزیک

   دانشجویان گرامی، آقای مسعود گلشنی و آقای سید محمد ذبیحین پور  در روز چهارشنبه 26 دی ماه از رساله ی خود با موفقیت دفاع کردند.        

تاریخ جلسه ی دفاع دکتری دانشجویان فیزیک

تاریخ جلسه ی دفاع دکتری دانشجویان فیزیک

 جلسه ی دفاع آقای مسعود گلشنی   دانشجو  دکتری فیزیک با عنوان   "نوترون درمانی با گادولینیوم و محاسبات دوزیمتری در ابعاد ماکروسکوپی و میکروسکوپی" ...

تبریک ارتقاء مرتبه ی علمی

جناب آقای دکتر رستگار پویانی   با کمال مسرت ارتقاء مرتبه ی علمی جنابعالی  از مرتبه دانشیاری به استاد تمام  را  تبریک می گوییم. آرزوی توفیق روزافزون ...

تبریک ارتقاء مرتبه ی علمی

  جناب آقای دکتر وطن دوست        با کمال مسرت ارتقاء مرتبه ی علمی جنابعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک می گوییم. آرزوی توفیق روزافزون ...

شروع امتحان ها ….

  هرکه نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدف به کار گیرد، به تمام خواسته هایش می رسد.     " امام علی (ع)"        دانشجویان گرامی و عزیز ...