آخرین اخبار

جلسه دانشجویان نو ورود فیزیک با استادان محترم

دانشجویان فیزیک ورودی 97 در جلسه ی با استادان محترم گروه فیزیک به گفتگو نشستند. در این جلسه مدیر گروه  محترم دکتر رهنما نکات مهم و ...

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

 کتاب را نخوانید که بخوانید  کتاب را بخوانید تا بیدار شوید ”کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند ، کتاب هایی که می ...

آخرین پژوهش دکتر مهدی بقایری

 در این پژوهش حسگر زیستی جدیدی جهت اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار طراحی و ساخته شد. حسگر تهیه ...

اربعین حسینی

  نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین بعد از آن ...

برگزاری کارگاه آشنایی و کار با موش آزمایشگاهی

برای مشاهده عکس ها روی آن ها کلیک کنید ...