ساختمان اصلی دانشکده

ساختمان اصلی دانشکده با زیر بنای ۱۰۰۰ متر مربع

فضای داخلی دانشکده کلاسها و اتاق اساتید

SONY DSC2