پیام تقدیر رئیس دانشگاه از مدیریت تربیت بدنی

در پی موفقیت های اخیر در حوزه مدیریت تربیت بدنی، رئیس دانشگاه در پیامی از جناب آقای دکتر شهابی تقدیر نمود.

متن پیام بدین شرح است:

همکار محترم جناب آقای دکتر محمد رضا شهابی

با سلام

بر خود فرض می دانم از همکاری و زحمات ارزشمندتان در برگزاری مسابقات قهرمانی هندبال پسران دانشجوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشوردر بهمن ماه 1396 که منجر به کسب افتخار مقام قهرمانی برای ورزشکاران این دانشگاه گردید،  قدردانی نمایم.

نیکبخت و سربلند باشید.

دکتر علي اصغر مولوي
رئيس دانشگاه