انتخاب استاد نمونه و دانشجویان ممتاز دانشکده علوم ورزشی

به مناسبت بزرگداشت هفته آموزش و گرامیداشت روز استاد و تجلیل از استاد نمونه و دانشجویان ممتاز؛

جناب آقای دکتر محمدرضا شهابی کاسب از گره رفتار حرکتی

آقای امین احمدی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش

خانم محدثه کلوتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

و آقای پرویز فخرایی دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی

به عنوان استاد و دانشجویان نمونه انتخاب شدند. دانشکده علوم ورزشی ضمن عرض تبریک، برای این عزیزان آرزوی بهروزی و تندرستی دارد.