تبریک به دانشجویان قبول شده در آزمون کارشناسی ارشد 97

ضمن عرض تبریک به دانشجویان ارجمند پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و آرزوی موفقیت های روز افزون و فتح قله های علم و دانش خدمت دانشجویان عزیز، بدینوسیله از تمامی اساتید و گروه های آموزشی دانشکده تقدیر نموده و توفیقات الهی را برای ایشان مسئلت داریم.

اسـامی پذیـرفته شـدگان کلیه رشته ها در کارشنـاسی ارشـد

جعفر کهدویی              رتبه 14  روانشناسی ورزشی                           دانشگاه تهران  (تبریک ویژه به آقای کهدویی بخاطر کسب این رتبه ارزشمند)

فاطمه نصرابادی          یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

مژده کاشفی               یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

سمانه گوهری             یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

صابره اله وردی            یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

زهره سلیمانی            یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

جواد نصیری                یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

مسعود روانشناس      یادگیری و کنترل حرکتی                            دانشگاه حکیم سبزواری

محدثه نصرابادی          فیزیولوژی ورزشی                                    دانشگاه حکیم سبزواری

پرویز فخرایی               فیزیولوژی ورزشی                                    دانشگاه فردوسی مشهد

زهرا گلچمن                 فیزیولوژی ورزشی                                    دانشگاه فردوسی مشهد.

ندا ضیایی                    مدیریت ورزشی                                         دانشگاه حکیم سبزواری

غراله عروجی              مدیریت ورزشی                                         دانشگاه حکیم سبزواری

حسین رفیعی             مدیریت ورزشی                                         دانشگاه حکیم سبزواری

 

                                                                                                                                                                          انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی