به مناسبت بزرگداشت هفته آموزش و گرامیداشت روز استاد و تجلیل از استاد نمونه و دانشجویان ممتاز؛

جناب آقای دکتر علی بنسبردی عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

آقای مرتضی حاجی نیا دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش

آقای محسن گلسنانی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

و خانم  زهرا کیامنش دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی

به عنوان استاد و دانشجویان نمونه انتخاب شدند. دانشکده علوم ورزشی ضمن عرض تبریک، برای این عزیزان آرزوی بهروزی و تندرستی دارد.