ورزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز به عنوان یکی از شاخص های اصلی پیشرفت اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و بر همین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرارمی دهد.

بیاید با افزایش سواد حرکتی، ظرفیت خود را برای داشتن زندگی سالم و فعال توسعه دهیم. 

ویژگی ‌های افراد باسواد حرکتی  

  • نه‌تنها توانمند هستند، بلکه به ظرفیت‌های حرکتی که به آن‌ها ارزانی شده اعتماد دارند.
  • انگیزه‌آنان با تمرکز بر بعد جسمانی بیشتر می‌شود.
  • از برخورد با چالش‌ها لذت می‌برند.
  • خود را برای تلاش و مشارکت در فعالیت‌های بدنی آماده می‌کنند.
  • با داشتن دامنه‌ای از قابلیت‌های حرکتی، قادرند با انواع محیط‌های آشنا و جدید تعامل مؤثر و پویا برقرار کنند.

هرچه دامنه‌ی این قابلیت‌ها و توانایی‌ها بیشتر باشند، افراد بهتر می‌توانند به نیازهای جسمی خود در محیط مورد نظر پاسخ دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا انسان‌ها در نتیجه‌ی تعامل با محیط رشد و پیشرفت می‌کنند.