عضویت در صندوق

با سلام و احترام

مبلغ عضویت اولیه مطابق مصوبه جلسه عمومی روز دوشنبه ۱۸/۳/۹۴ یک میلیون تومان می باشد.

مبلغ عضویت متغیر ماهانه از مردادماه سال ۹۴ مبلغ  ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

همکارانی که بعد ازمردادماه سال ۹۴ متقاضی  عضویت باشند باید مبلغ عضویت اولیه و مبلغ عضویت متغیر از مرداد ۹۴ تا زمان ثبت نام  بعلاوه مبالغ کمکهای بلاعوض را یکجا پرداخت نمایند.

لینک فرم عضویت صندوق در انتهای این نوشته قرار داده شده استت. در ضمن همکاران می توانند با مراجعه به صندوق چند منظوره در ابتدای ورودی دانشکده علوم انسانی،  فرم عضویت را دریافت و تکمیل و به خانم جنتی تحویل دهند.

 

با تشکر

صندوق رفاه اعضای هیات علمی

فرم عضویت