مصوبات مجمع عمومی صندوق

با سلام و احترام

ضمن تشکر از همکارانی که دعوت صندوق را پذیرفتند و در جلسه مجمع عمومی حضور یافتند، به استحضار اعضای محترم هیات علمی می رساند که جلسه مجمع عمومی صندوق رفاه در تاریخ ۱۸/۳/۹۴ ساعت ۱۲ در محل سالن آمفی تئاتر استاد شریعتی تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا (۱۲۵ رای) به تصویب رسید:

۱٫ افراد زیر به عنوان اعضای هیات امنای صندوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند

دکتر سلیمانی – دانشکده ریاضی                                   عضو اصلی

دکتر قدسی – دانشکده ریاضی                                     عضو اصلی

دکتر برزویی – دانشکده الهیات                                    عضو اصلی

دکتر قلی زاده – دانشکده ریاضی                                  عضو اصلی

دکتر حسینی – دانشکده علوم پایه                               عضو علی البدل

دکتر تدین فر – دانشکده فنی و مهندسی                      عضو علی البدل

۲٫ افرا زیر به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

دکتر معین فرد – دانشکده تربیت بدنی                         یازرس اصلی

دکتر امیر احمدی – دانشکده جغرافیا                           بازرس علی البدل

۳٫ مبلغ حق عضویت اولیه ۱ میلیون تومان تعیین گردید. که می تواند به ا قساط از حقوق اعضا کسر گردد.

۴٫ علاوه بر حق عضویت اولیه، مقرر گردید از زمان عضویت(برای اعضای قبلی از خرداد ۹۴) تا زمان انصراف عضو از عضویت ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از حقوق اعضا کسر گردد.

۵٫ ریاست محترم دانشگاه قول دادند که به میزان مبلغ مشارکت اعضا، دانشگاه نیز به صندوق کمک خواهد نمود. سود ناشی از سرمایه گذاری مبلغ اهدایی دانشگاه بین اعضا تقسیم خواهد گردید.

با تشکر

صندوق رفاه اعضای هیات علمی