طرح های پیشنهادی به صندوق رفاه اعضای هیات علمی

پیشنهاد های ارائه شده توسط اعضای محترم صندوق  برای سرمایه گذاری عبارت اند از  :

۱: خرید زمین در شمال  و ساخت مجتمع رفاهی

۲: احداث نیروگاه های گازسوز مقیاس کوچک.

۳: خرید سهام از صندوق پژوهش و نوآوری

۴: ایجاد فروشگاه بزرگ مواد غذایی

۵: ساخت تالار

۶: ساخت خوابگاه برای دانشجویان

۷: خرید یک واحد در تهران مجاور دفتر دانشگاه در تهران برای استفاده اعضای هیات علمی

۸: شرکت در مزایده های دانشگاه

۹٫ کاشت درخت زیتون و پسته در محیط دانشگاه

صندوق رفاه  همیشه پذیرای پیشنهاد ها و انتقادهای شما همکاران محترم می باشد.