کسر از حقوق

با سلام و احترام

لیست نهایی ارسال شده در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ به معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه  جهت کسر مبلغ حق عضویت در صندوق رفاه اعضای هیات علمی از حقوق همکاران محترم به پیوست تقدیم می گردد.

ضمنا به استحضار می رساند که به دلیل آماده شدن زود هنگام لیست حقوقی توسط مدیریت محترم مالی، امکان اعمال کسری های خواسته شده در تیر ماه وجود ندارد. لذا مبالغ درج شده در لیست پیوست در ماه های مرداد، شهریور و مهر کسر خواهد گردید.

 

sandoogh refah-kasr az hoghoogh

با تشکر

صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه