اعضای محترم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

با سلام

احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند با پیگیری های انجام یافته و حمایتهای بیدریغ جناب آقای دکتر حدادنیا ریاست محترم دانشگاه و مساعدت همه جانبه معاونت محترم اداری و مالی جناب آقای دکتر عسگری و مدیر محترم مالی جناب آقای مناجاتی پور ، در آخرین روزهای فروردین ۹۶ مبلغ پنج میلیارد ریال طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه در سال ۹۵ مبنی بر کمک قرض الحسنه به صندوق رفاه اعضای هیات علمی به حساب صندوق رفاه واریز گردید و این مبلغ علاوه بر کمک پنج میلیارد ریالی سال ۹۴ به صندوق بوده است لذا ضمن تشکر مجدد از ریاست محترم و همکاران عزیز حوزه مالی از کلیه همکارانی که تاکنون به عضویت این صندوق در نیامده اند جهت ثبت نام و عضویت دعوت به عمل می آورد .

 

 

                                                                                                                       مسیح الله معصومی

                                                                                                                            مدیر عامل