تبریک به سرکار خانم دکتر زهرا استیری

انتصاب نمایندۀ اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، سرکار خانم دکتر زهرا استیری به عنوان “نمایندۀ اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه” منصوب شد.

متن حکم این انتصاب  بدین شرح است:

 

سرکار خانم دکتر زهرا استیری
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم ورزشی

با سلام 

        نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی و به استنادآئین نامه مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فن آوری اطلاعات ، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان “نمایندۀ اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه” منصوب می شوید. امید است با حضور فعال و ارائه نکته نظرات کارشناسی در پیشبرد اهداف کلان دانشگاه، این شورا را یاری فرمایید.

 

                                                                                                 دکتر جواد حدادنیا

                                                                                                رئیس دانشگاه