پیام تبریک

 

 

جناب آقای دکتر سهیلی

مدیریت محترم مرکز رشد

احتراما ضمن سپاس از زحمات جنابعالی جهت مجوز صدور “نخستین شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری “بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را ابزار می دارم.

امید است با همراهی و مساعدت شما همچون گذشته شاهد رشد و شکوفایی بیشتر دانشگاه در زمینه های گوناگون باشیم.

 

 

   با آرزوی توفیق روز افزون
   معاونت پژوهشی و فن آوری اطلاعات
دکتر علی اصغر مولوی