چاپ مقاله دکتر حامد اکبرزاده عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری درمجله معتبر بین المللی

چاپ مقاله با  IF=9.3توسط عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری

 

مقاله دکتر حامد اکبرزاده عضو هیات علمی گروه شیمی تحت عنوان

Au@void@Ag Yolk-Shell Nanoclusters Visited by Molecular Dynamics Simulation: The Effects of Structural Factors on Thermodynamic Stability

در مجله معتبر The Journal of Physical Chemistry Letters از انتشارات انجمن شیمی آمریکا چاپ شده است. این مجله دارای IF=9.3 بوده و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه می باشد و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

در این مقاله برای اولین بار پایداری نوع جدیدی از نانوذرات Yolk-Shell در شرایط مختلف دمایی و فشاری بررسی شده اند. نتایج نشان داده اند که این نانوذرات تحت شرایط مناسب، بسیار تاثیر گذار در خواص کاتالیزوری می باشند.

 

لینک مقاله

 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.7b00978