• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  بهنام آزادگان

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : azadegan@FERDOWSI


  غلامرضا ابراهیمی

  گروه آموزشی : مهندسی مواد

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : ebrahimi@FERDOWSI


  عباس احسانی سرشت

  گروه آموزشی : مكانيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.ehsaniseresht@FERDOWSI


  محسن احمدنیا

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : m.ahmadnia@hsu.ac.ir


  حامد ادب

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.adab@hsu.ac.ir


  محمدرضا ارشادی نیا

  گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : mr.ershadinia@hsu.ac.ir


  احسان استاجی

  گروه آموزشی : ریاضی محض

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : ehsan.estaji@gmail.com


  ابراهیم استاجی

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات فارسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : etajie@hsu.ac.ir


  علی اکبر استاجی

  گروه آموزشی : ریاضی محض

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : aaestaji@hsu.ac.ir


  حسن استاجی

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : estaji@hsu.ac.ir


  زهرا استیری

  گروه آموزشی : تربیت بدنی(فعال از نیمسال دوم)

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : estiriz@FERDOWSI


  حمید اسکندری

  گروه آموزشی : عمران

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : h.eskandari@FERDOWSI


  احسان اسماعیل نژاد

  گروه آموزشی : مهندسی نفت

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : e.esmailnezhad@hsu.ac.ir


  علیرضا اشتری تفرشی

  گروه آموزشی : علوم قرآن و حديث

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.ashtari@FERDOWSI


  احسان اعتمادی

  گروه آموزشی : مكانيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : etemadi2@hsu.ac.ir


  حامد اکبرزاده

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : akbarzadeh90@hsu.ac.ir


  الهه اکبری

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : el.akbari@FERDOWSI


  احمد اله بخش

  گروه آموزشی : مهندسی مواد

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.allahbakhsh@hsu.ac.ir


  حسن اله داغی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.alehdaghi@hsu.ac.ir


  محمود الیاٍٍسى

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : elyasi@FERDOWSI


  زینب امیدیان

  گروه آموزشی : علوم قرآن و حديث

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : z.omidian@FERDOWSI


  ابوالقاسم امیر احمدی

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : amirahmadi@FERDOWSI


  آزیتا امیری

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : az.amiri@hsu.ac.ir


  امیرحسن امیری

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.amiri@FERDOWSI