نشست گروه های آموزشی دانشکده الهیات با دانشجویان نوورود

طی روزهای 23 تا 25 مهرماه 1396 و همزمان با آغاز سال تحصیلی 96-97، با همکاری انجمنهای علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سلسله نشستهایی به منظور آشنایی دانشجویان نوورود مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با استادان، مسئولان و ساختار گروه های آموزشی و دانشکده و با حضور استادان، مدیران گروه ها و ریاست دانشکده برگزار گردید.