◀️جلسۀ سخنرانی دکتر غلامرضا زکیانی (رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ) با عنوان « نگرش علوی و نگرش اموی». در روز زمان سه شنبه 7 خرداد 1398 در سالن همایش های بین المللی بیهقی با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.