رئیس دانشگاه حکیم سبزواری اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک (کاربردی و نظری)، تبادل طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی؛ دعوت از اندیشمندان و شخصیت‌های علمی-فرهنگی دیگر کشورها، زمینۀ برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای دانشجویان ایرانی و بین المللی، تصحیح و تحقیق نسخ خطی و چاپ و طبع کتاب‌ها، نشریات مشترک را از جمله محورهای همکاری دو طرف در این تفاهم نامه برشمرد.
دکتر مولوی افزود: حمایت از پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌ها و رسالت‌های کاری هر دو طرف، برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای مخاطبان عام (مدرسه های تابستانی یا زمستانی)، تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو، تربیت نیروی متخصص در قالب تعریف دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در رشته های مورد نیاز به صورت آموزش‌های رسمی و آزاد از دیگر مفاد همکاری در این تفاهم نامه است.
وی اظهار داشت: همچنین برگزاری سمینارها، کنفرانس های مشترک و برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی برای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی و توانمند سازی مدیران، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مرکز و استفاده از امکانات رفاهی و زیرساخت های همدیگر برای برگزاری همایش‌ها، نشست ها و پنل های تخصصی و سایر امور رفاهی همکاران از دیگر موارد مورد توافق در قالب  در این تفاهم نامه است.

??