مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفته تربیت بدنی – آبان 1401برگزار گردید.

   

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقه درون دانشگاهی ویژه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید. نماینده ورزش کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ی استاد ورزشکار و اخلاق مدار ((مرحوم دکتر حامدی نیا)) اعلام نمودند این مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت هفته ی تربیت بدنی و با شعار “بهترین معیار یک ورزشکار اخلاق ورزشی است” با حضور گسترده و پرنشاط همکاران عزیز در دو بخش آقایان و بانوان در چهار رشته ورزشی ( دارت – پینگ پنگ – طناب کشی – شطرنج ) طی دو هفته برگزار گردید.

    آقای موسوی معین ضمن قدردانی از مشارکت همکاران علاقه مند و ورزش دوست مخصوصا خانم سمیرا دولت آبادی و آقای محمدرضا علی آبادی همچنین مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه که در برگزاری بهینه ی این مسابقات همکاری شایانی داشتند بیان کردند: این رقابتها با حضور حدود 100 نفر از کارکنان دانشگاه در چهار رشته در مجموعه ورزشی شماره 1 دانشگاه و ساختمان مدیریت آموزشی برگزار شد که نفرات برتر هر یک از رشته های چهارگانه به شرح زیر معرفی گردیدند.

 تصاویر مسابقات


بخش بانوان:


شطرنج 

مقام اول: هاجر رکن آبادی

مقام دوم: سمیرا دولت آبادی

مقام سوم:  نسرین پذیرش

پینگ پنگ 

مقام اول: طیبه امیری

مقام دوم: مریم بلالی

مقام سوم: طیبه مهرآبادی

دارت

مقام اول: زهرا افچنگی

مقام دوم: غزاله سرایی

مقام سوم: نسرین پذیرش

طناب کشی

مقام اول:  مدیریت آموزشی(دولت آبادی-افچنگی-پذیرش)

مقام دوم: دفتر ریاست(اسدالله پور-وطن دوست-دیواندری)

مقام سوم: معاونت دانشجویی(واعظی نژاد-بلالی-سرایی)


بخش آقایان:


شطرنج

مقام اول: سیدمهدی ضیایی

مقام دوم: حسن قلعه نوی

مقام سوم: بهرام رحیمیان

دارت

مقام اول: محمدرضا علی آبادی

مقام دوم: رضا اردیبهشتی

مقام سوم:  رضا فریدنیا

پینگ پنگ 

مقام اول: رضا صالحی نیا

مقام دوم: محمدرضا علی آبادی

مقام سوم: رضا اردیبهشتی

طناب کشی

مقام اول: دانشکده مهندسی  (آقایان: فخریه، حجازی، صانعی)

مقام دوم: معاونت دانشجویی (آقایان: ترابی، برغمدی، مجرد)

مقام سوم: معاونت طرح و برنامه (آقایان : زجاجی، آزاد، علوی نژاد)