رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین این دانشگاه و دانشگاه تربیت مدرس  خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه به منظور فراهم آوردن و گسترش همکاری های آموزشی و تامین زمینه‌های لازم جهت دستیابی به اهداف مشترک علمی و تحقیقاتی  به امضا رسید.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن تشریح اهداف و زمینه‌های همکاری مشترک دو طرف در این تفاهم نامه، افزو: همکاری پژوهشی در قالب طرح های تحقیقاتی مشترک مصوب، اجرای فعالیت های پژوهشی مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، همکاری دو جانبه به منظور جذب اعتبارات مالی طرح‌های تحقیقاتی مشترک از منابع داخلی و خارجی از جمله زمینه های همکاری دوجانبه در این تفاهم نامه است.

دکتر مولوی ادامه داد: استفاده از توان آموزشی و پژوهشی موسسات برای برگزاری دوره های رسمی مشترک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مورد نظر و دوره های غیر رسمی آموزش های آزاد و پسا دکتری طبق ضوابط وزارت علوم، تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی، بهره گیری از توان و امکانات موسسه همکار برای تکمیل چرخه نوآوری تدوین دانش و فناوری کمیته برای تحقق اهداف ذکر شده در این تفاهمنامه نیز از دیگر و زمینه‌های همکاری مشترک دو طرف است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در خاتمه اظهار داشت: برای تحقق اهداف ذکر شده در این تفاهم نامه کمیته همکاری مشترکی با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار دو موسسه همکار تشکیل خواهد شد.