رئیس دانشگاه: ایجاد نظام پرداخت کارایی و پاداش، ارزش نهادن به مقام کار و تلاش کارکنان است.

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه پس از برگزاری جلسه هیأت رئیسه دانشگاه، با اشاره به مصوبه مهم این جلسه در خصوص نظام پرداخت کارایی و پاداش به کارکنان ساعی و پرتلاش دانشگاه، افزود:

” کار و تلاش در فرهنگ اسلامی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) براین نکته تأکید داشته اند که قبل از خشک شدن عرق کارگر، باید مزد و پاداش کار او پرداخت شود و ما نیز با همین نگرش و به منظور ارج نهادن به تلاش و تشریک مساعی کارکنان دانشگاه، با تصویب این مصوبه، سعی در تکریم و ارج نهادن به زحمات این عزیزان داریم.”

.

                                                                   SONY DSC

.

رئیس دانشگاه همچنین با تأکید بر این نکته که مجموعه خانواده بزرگ دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری(اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان)، بایستی این دانشگاه و کلیه امکانات و فضاهای موجود در آن را از خود دانسته و با تلاش مضاعف در رشد و توسعه روزافزون آن، مشارکت ورزند، گفت:

” باید این فرهنگ در همه ما نهادینه شود که در رشد، تعالی و توسعه دانشگاه از ابعاد مختلف، همه ما شریک هستیم و چنانچه سود و زیانی برای آن حاصل شود نیز همه اجزای آن در این سود و زیان شریک خواهند بود و تلاش مسئولان دانشگاه نیز بر این مهم استوار شده است که با تصویب مصوبات و آیین نامه های اجرایی، زحمات اعضای این خانواده بزرگ بی چشمداشت نماند و همگان از مزایای کار و تلاش حاصله، بهره مند شوند.