سی‌ و چهارمین کرسی علمی-ترویجی‌‌

تحلیل معرفت‌محورانه مراتب ایمان در فلسفه ملاصدرا
ارایه دهنده: دکتر سید محمد کاظم علوی (دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری)
ناقد اول: دکتر محمد رضا ارشادی‌نیا (دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری)
ناقد دوم: دکتر عباس بخشنده بالی (دانشیار دانشگاه مازندران)
مدیر جلسه: دکتر روح الله زینلی (استادیار دانشگاه حکیم سبزواری)
زمان: سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
ساعت: ۱۲ تا ۱۴
مکان: تالار اسرا دانشکده الهیات
لینک مجازی جلسه:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4