دکتر سیدعلی هاشمیان عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری که در حال حاضر مشغول گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در مرکز ریاضیات کاربردی دانشگاه باسک کانتری در کشور اسپانیا می باشد، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، از تازه ترین پژوهش خود خبر داد.

در این تحقیق، که با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه پاویا ایتالیا و پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته، روشی نوین برای افزایش دقت نتایج ارتعاشات تیرهای خمیده به کمک تحلیل ایزوژئومتریک ارائه شده است. تیرهای خمیده نقش مهمی در سازه های مدرن امروزی مانند پل ها و سقف ورزشگاه ها دارند.

دکتر سیدعلی هاشمیان همچنین در دستاورد دیگری از دوره فرصت مطالعاتی مقالاتی خود، به افزایش دقت مدلسازی پدیده چگالش در توربیهای بخار و تطابق بهتر با نمونه های عملی به کمک روش ایزوژئومتریک اشاره کرد. لینک دسترسی به دو مقاله مذکور که هر دو در نشریه های ۱۰ درصد برتر به چاپ رسیده اند، در ادامه آمده است.

https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.112705

https://doi.org/10.1016/j.camwa.2019.09.025

این عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه در ادامه از همکاری پژوهشی خود با دانشگاه باسک کانتری در اسپانیا، و دانشگاه های پاویا و فلورانس در ایتالیا خبر داده است. این همکاری ها در زمینه فرآیندهای ماشینکاری، تحلیل ارتعاشات سازه ها، و عملکرد توربین های بخار می باشد.

در پایان لازم به ذکر است که پژوهش های فوق در همکاری با پژوهشگران زیر صورت گرفته است.