استادان(زبان و ادبیات انگلیسی)

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آزيتا اميري  (استاد بازنشسته)  /   مربی زبان شناسی /    /  رزومه

دکتر سیدمحمدرضا امیریان/  دانشیار آموزش زبان انگلیسی /   داخلی 3362 /  رزومه

دکتر محمد داودي  / دانشیار آموزش زبان انگلیسی /  داخلی 3075 /  رزومه

دکتر مسلم ذوالفقار خانی / استادیار ادبیات انگلیسی /  داخلی 3116  /  رزومه

                 دکتر غلامرضا زارعیان /  دانشیار آموزش انگلیسی / داخلی 3208 /  رزومه

  دکتر سید محمدرضا عادل / دانشیار آموزش زبان انگلیسی / داخلی 3363 /  رزومه

دکتر سعید غنی آبادی  /  استادیار زبان شناسی / داخلی 3221 / رزومه

دکتراصغر مولوی نافچی(مدیر گروه) / مربی ادبیات انگلیسی / داخلی 3109

   / رزومه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120