تاریخچه

به نام خداوند جان و خرد

 

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

  • در مسیر رشد و تعالی

با اندیشه‌هایی نو،

ما کهن‌ترینیم.

این‌جا دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری است.

جایگاهِ شکل‌گیری اندیشه‌هایی راهبردی در حوزۀ فرهنگ و تمدن

در سال 1366هم‌زمان با افتتاح دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد.

  • رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و معارف اسلامی جزء نخستین‌ رشته های دانشگاه بودند.

در گسترۀ تاریخی این دانشگاه، ما به کهن‌بودگی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

و نواندیشی استادان آن می‌بالیم.

«والایش ادبیات و علوم انسانی»

و به همین روست که

این دانشکده، منشأ ایجاد دیگر دانشکده‌ها و

گسترش دانشگاه بوده‌است.

 

  • این دانشکده اکنون، در اوج پویایی و پختگی خود

با

بیشترین اعضای هیأت علمی،

بیشترین رشته

و بیشترین دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

بزرگ‌ترین دانشکدۀ دانشگاه به شمار می‌آید

 

و در پی تأثیرگذاری در    

فرایند توسعه منطقه‌ای و ملّی است.

رشته‌های زبان و ادبیات فارسی،

زبان و ادبیات انگلیسی،

زبان و ادبیات فرانسه،

علوم تربیتی و روان‌شناسی،

علوم اجتماعي،

علوم سیاسی،

اقتصاد و مدیریت در این دانشکده تدریس می‌شوند.

 

  • اعضای هیأت علمی این دانشکده همواره در بزرگ‌ترین

همایش‌های ملّی و بین‌المللی برگزار شده در دانشگاه، نقش تعیین کننده و مؤثر داشته‌اند.

از جملۀ می توان به:

ـ کنگرۀ بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری

ـ همایش بررسی راهبردهای علمی و عملی تقسیم استان خراسان و نقش آن در توسعۀ دانشگاه تربیت معلّم سبزوار

ـ همایش ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان

ـ همایش بررسی آرا و اندیشه های حضرت امام (ره)

ـ پنجمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی

ـ نخستین و دومین همایش ملّی آسیب‌شناسی آموزش زبان‌های خارجی در ایران

ـ کنگرۀ بین‌المللی سربداران

ـ برگزاری یازده دوره همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی … در سالهای اخیر اشاره کرد.

 

کافی است به افرادی که از آغاز تا کنون ریاست این دانشکده را بر عهده داشته‌اند بنگرید:

استاد محمّد باقری سبزوار

دکتر عباس محمّدیان

مرحوم دکتر محمدرضا حامدی‌نیا

دکتر محمّد علی زنگنه اسدی

دکتر ولی‌الله رمضانی

دکتر سید مهیار علوی مقدم

دکتر حسن باقری نیا

دکتر رضیه موسوی فر

و در فرجام، دکتر امیرحسین کیذوری

متخصصانی از رشته‌ها و گرایش‌های مختلف

ولی با یک هدف:       «گسترش، توسعه و تاثیرگذاری علوم انسانی»

این تاریخ، هویت ماست

و تکیه‌گاهِ پویایی و توسعۀ پایدارِ دانشگاه…

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120