مدير گروه(علوم اجتماعی)

 

مدير گروه علوم اجتماعی

    • دکتر ولی الله رمضانی

 رتبه دانشگاهی: استادیار

شماره تماس: 44013153- 051

شماره تلفن برای دانشجویان نوورود: 09155717780

آدرس پست الکترونیکی:   v.ramezani@hsu.ac.ir

رزومه

لينک ورودي هاي 1400 برنامه ريزي اجتماعي

لينک کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي 1400

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120