کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

           آقای قادری                            اشرف رازقندي                    حمزه سبحانی فر

   مسئول آموزش دانشکده                               کارشناس آموزش دانشکده             مسئول دفتر دانشکده

  شماره تماس:05144013041 و 05144012434           شماره تماس:05144013077              شماره تماس: 05144012416 و 05144013117

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120