نشست گفتگو با معاونان محترم دانشگاه حکیم سبزواری در مورخ دوشنبه 1403/2/3 ساعت 12- 13:30 در تالار ابن یمین (اتاق 305) دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.