با پیگیری های مستمر ریاست محترم دانشگاه و مدیریت حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری، رفع مشکلات کوی این دانشگاه تسریع شده است.

تسریع در رفع مشکلات کوی دانشگاه حکیم سبزواری

پرونده کوی دانشگاه حکیم سبزواری با درخواست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت رفع ایراد به هیات دولت ارسال شده بود.

دکتر سید محسن آزیز،مدیریت حقوقی دانشگاه در جلسه فوق العاده رفع مشکلات کوی دانشگاه که همزمان با سالروز شهادت الگوی اخلاص سردار سلیمانی برگزار شد بیان کردند:قبل از تصمیم گیری در هیات دولت، در کمیسیون حقوقی مرتبط مطرح و جهت جمع بندی در کمیسیون حقوقی هیات دولت، نمایندگانی از چند وزارتخانه با حضور در دانشگاه حکیم با هیات رییسه دانشگاه و اعضای هیات مدیره کوی این دانشگاه دیدار نمودند که دستاورد این بازدیدها مثبت ارزیابی شده است.

مدیرکل و معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی، نماینده ویژه سازمان برنامه و بودجه، بازرس ویژه وزارت اقتصاد و نماینده ویژه وزارت علوم در کنار مدیر کل دارایی و معاون مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در بازدید از کوی دانشگاه حکیم حضور به هم رسانده بودند.

در مجموع پیشنهادت خوبی ارائه شد تا با اقدامات قانونی و مناسب بهترین راهکار برای حل مسئله اتخاذ شود.

تسریع در رفع مشکلات کوی دانشگاه حکیم سبزواری