نشست تخصصی مدیران حقوقی دانشگاه ، مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاون حقوقی وزارت علوم، سازمان بازرسی کل کشور ، حسابرس ویژه دیوان محاسبات و..در محل وزارت علوم برگزار گردید.

دکتر سید محسن آزیز بیان کرد:

در این نشست یک روزه ، پس از سخنرانی معاونین محترم حقوقی ،  نشست تخصصی معاون محترم حقوقی و مدیر کل حقوقی  ،مدیر تدوین و لوایح وزارت علوم و اعضای شورای حقوقی وزارت علوم با مدیران دفتر حقوقی دانشگاه ها برگزار گردید.

مدیر دفتر حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:

در این نشست تخصصی مدیران حقوقی وزارت علوم ، مدیران حقوقی دانشگاه ها به بیان پیشنهادات و مشکلات دفاتر حقوقی در دانشگاه ها پرداختند که مورد استقبال مدیران و معاونین حقوقی وزارت علوم قرار گرفت.

لازم به ذکر است در این نشست تخصصی ، دکتر سید محسن آزیز ، مدیر حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری به بیان پیشنهادات و مشکلات ذیل پرداختند :

۱-راه اندازی پورتال نظرات تخصصی و مشورتی دفتر حقوقی وزارت علوم در خصوص پاسخ به استعلامات دفاتر حقوقی دانشگاه های سراسر کشور

۲-طرح و بررسی نمودن مشکلات کوی دانشگاه حکیم سبزواری و در انتها به معرفی ظرفیت های قابل توجه دانشگاه بزرگ حکیم سبزواری برای مسئولین پرداختند که مورد توجه ویژه مدیران حقوقی وزارت علوم قرارگرفت و در دستور کار این وزارت جهت رفع مشکل یاد شده قرار گرفت.