صورتجلسه اضطراری شورای آموزشی  مشترک با شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1400/8/4 ساعت 11 تا 12

مکان: سالن بیهقی

نحوه برگزاری: حضوری و مجازی

بررسی نحوه بازگشایی دانشگاه بعد از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا

………………………

در ابتدا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، ابلاغیه ریاست محترم دانشگاه فردوسی و رئیس شورای مدیریت آموزشی عالی استان، مبنی بر نحوه بازگشایی دانشگاه ها را قرائت نمودندو اظهار داشتند که مطابق این ابلاغیه

1- حضور دانشجویان دکتری در نیمسال اول 1400-1401 ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است.

2- حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه نیز از نیمسال اول 1400-1401 الزامی است.

اما ایشان از معاونان محترم دانشجویی و اداری مالی دانشگاه و اعضای محترم شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی درخواست کردند که در مورد نحوه حضور دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی نظر خود را بیان دارند.

در ادامه آقای دکتر سیاوش پور، معاون محترم اداری و مالی و خانم دکتر صادقی فر، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، شرایط فعلی دانشگاه از لحاظ مالی و خوابگاهی را بیان نمودند. پس از اظهار نظر های سایر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید.

  1. مقرر شد با ارسال آمار دانشجویاننوورود 1400 دوره کارشناسی ارشدمتقاضی خوابگاه به معاونت دانشجویی توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی و در صورت مناسب بودن شرایط منطقه از نظر وضعیت کرونا و همچنین اعلام آمادگی حوزه معاونت دانشجویی جهت اسکان دانشجویان در خوابگاه ، جهت حضور این دانشجویان از اول آذرماه 1400 برنامه ریزی گردد.
  2. کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صورت تایید استاد راهنما، مجاز به حضور در دانشگاه برای انجام فعالیت های مربوط به پایان نامه خود می باشند. در ضمن اسکان دانشجویان غیر بومی با ارسال نامه موافقت استاد راهنما به معاونت دانشجویی امکان پذیر است.
  3. دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این به بعد به صورت حضوری خواهد بود.

. در صورت پایداری شرایط فعلی، امتحانات پایانی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال جاری یعنی نیمسال اول 1400-1401 حضوری خواهد بود. در مورد نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی، گروه های آموزشی خود می توانند تصمیم گیری نمایند.

  1. مقرر شد دانشکده ها برنامه زمان بندی دو هفته ای برای برگزاری دروس عملی دوره کارشناسی به همراه لیست دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه را به معاونت آموزشی ارسال نمایند.