قابل توجه دانشجویان  پذیرفته شده در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (ورودی بهمن)


     به این وسیله به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند شروع کلاسهای نیمسال دوم دانشگاه حکیم سبزواری  23بهمن ماه می باشد. به همین منظور  این دسته از دانشجویان می بایست برنامه ریزی لازم جهت مراجعه به دانشگاه و حضور در کلاسهای درس دانشکده خود داشته باشند.

شماره تماس ضروری:

کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه خانم افضلی:   05144013505

کارشناس پذیرش و ثبت نام خانم سرایی:  05144012627

کارشناس نظام وظیفه آقای فریدنیا: 05144012995

 

اداره پذیرش و ثبت نام