تماس با ما

ردیف مدیریت شماره تماس
1 مدیر کانون 051-44012609
2 جانشین کانون 051-44012580
3 مدیر بررسی و تحلیل 051-44012550
4 مدیر اداری و پشتیبانی  051-44012808
5 مدیر علمی پژوهشی 051-44012520
6 مدیر توسعه و سازماندهی 051-44012643
7 مدیر برنامه ریزی مالی 051-44012550
8 مدیر آموزش 051-44013065
9 مدیر فرهنگی 051-41442278
10 مدیر امور بانوان 051-44013229

 

آدرس کانون بسیج اساتید: سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواریضلع جنوبی دانشکده علوم انسانی-شماره تماس:44013065 – 44012596

گروه هم اندیشی استادان بسیجی سبزوار در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/joinchat/711590136C23fe5dc94f

کانال اطلاع رسانی کانون بسیج اساتید در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/basijasatid_sabzevar