عضویت در بسیج اساتید

فرم عضویت-صفحه اول

فرم عضویت-صفحه دوم

فرم عضویت-صفحه سوم

فرم عضویت-صفحه چهارم

 

علاوه بر تکمیل فرم های فوق مدارک زیر مورد نیاز می باشد.

1- دو قطعه عکس 4×3
2- کپی کارت ملی و شناسنامه
3- کپی آخرین حکم کارگزینی
4- کپی آخرین مدرک تحصیلی

توجه: اساتید محترم حق التدریس بایستی جهت عضویت، گواهی تدریس از دانشکده مربوطه را تحویل کانون بسیج اساتید دهند.