مناظره پیرامون “آسیب شناسی اتفاقات اخیر کشور” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
در این مناظره که به همت بسیج اساتید دانشگاه در تالار شریعتی برگزار شد، دکتر احمد خواجه ایم و دکتر ابوالقاسم رحیمی اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری پیرامون آسیب شناسی اتفاقات اخیر به بحث پرداختند.